Hơn 46,6 tỷ đồng đầu tư khu du lịch sinh thái làng quê ở Cẩm Kim
uct
du lịch, tour du lich