Thể lệ Cuộc thi viết về những tấm gương "Người tốt việc tốt" trên đại bàn thành phố
uct
du lịch, tour du lich
Thể lệ Cuộc thi viết về những tấm gương "Người tốt việc tốt" trên đại bàn thành phố (04/05/2017)
Thực hiện kế hoạch phát động cuộc thi viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt" và xuất bản sách "Những bông hoa đẹp thành phổ Hội An". Ban Tuyên giáo Thành ủy thông báo thể lệ của cuộc thi như sau:

1. Tên gọi: Cuộc thi viểt về những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn Thảnh phố Hội An

2. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Phát động bắt đầu từ ngàỵ 26/10/2016, hàng năm chấm chọn và định kỳ trao giải vào dịp tông kết thi đua hàng năm của thành phố.

- Ban Tòỏ chức thường xuyên nhận các bài dự thi, hằng tháng sơ tuyển, công bố  tình hình kết quả dự thi và các bài chất lượng trên cổng Thông tin điện tử thành phô Hội An (www.hoian.gov.vn)

3. Đối tượng tham gia

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Hội An, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp... của thành phố và của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn Hội An.

- Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, phóng viên trong và ngoài Thành phổ Hội An.

- Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú, học tập, côno tác trên địa bàn thành phô Hội An, trừ những cá nhân là đối tượng được phán ánh trong bài dự thi và thành viên Ban Tô chức, Ban Giám khảo, Ban Biên tập cuộc thi viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hội An”.

4, Nội dung cuộc thi

Phản ánh đúng và giới thiệu kịp thời các gương “Người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phô Hội An, theo các tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn “Người tốt, việc tốt” toàn diện:

Cá nhân chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước, sống chan hòa, quan hệ tốt với quần chúng, đoàn kết, trung thực, tương thân tương ái, có nhiều việc làm tốt, cưu mang, giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều việc thiện có tác dụng nêu gương trong gia đình, cộng đồng và xã hội; hăng hái tham gia các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, đầu tàu, gương mẫu; có việc làm xuất sắc được khen thưởng đột xuất và biếu dương gương tiêu biếu, điến hình trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, có tác dụng lôi cuốn mọi người noi theo, được các thành viên trong tập thể hoặc cộng đồng quý trọng, nể phục và suy tôn.

b. Tiêu chuẩn “Việc tốt” của cá nhân: có một trong những hành động sau đây:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất do các cấp có thấm quyền giao trong một thời gian ngắn;

- Có sáng kiến được áp dụng trong thực tiền mang lại hiệu quả rõ rệt;

- Có hành động dũng cảm đấu tranh chống những hành vỉ tiêu cực, chống những việc làm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội;

- Lập thành tích tốt trong đấu tranh khám phá các vụ án về an ninh, kinh tế, hình sự, ma túy;...

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn; có việc làm kiên quyết bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân;

- Có hành động, việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp bảo vệ và phát huy thuần phong mỹ tục, được cộng đồng ghi nhận hoặc được dư luận xã hội hoan nghênh.

c. Tiêu chuẩn “Việc tốt” của tập thể: có một trong những thành tích sau đây:

- Cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất do các cấp có thẩm quyền siao trong một thời gian ngắn;

- Cùng nhau có hành động dũng cảm đẩu tranh chống những hành vi tiêu cực, chống những việc làm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu ngưòi bị nạn;

- Cùng nhau tổ chức các hoạt động xã hội tốt đẹp như từ thiện, thiện nguyện, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, xung kích phòng chống và khắc phục thiên tai, xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa...

5. Hình thức dự thi:

- Tác phẩm dự thi được thực hiện bằng bài viết được đánh máy vi tính trên khố giấy A4, cỡ chữ 14, kiều chữ Time New Roman, không quá 2.000 từ; có các thông tin kèm theo như nội dung trích ngang (theo mẫu), thuyết minh bổ sung và các tài liệu liên quan (nếu có), ít nhất 02 hình ảnh tư liệu minh họa ghi rõ chú thích.

- Bài dự thi có thể do tập thể hoặc cá nhân viết tham gia, phải phản ảnh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

- Bài viết gửi trực tiếp và gửi qua email về Ban Tồ chức cuộc thi theo địa chỉ Phòng Văn hóa -Thông tin thành phổ và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Ban Tổ chức không hoàn lại các bài viết đã dự thi và có toàn quyền sử dụng các bài dự thi được giải thưởng.

- Nhũng bài dự thi được chọn đăng trên cổng thông tin điện tử của thành phổ hay Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phổ được trả tiền nhuận bút theo quy định.

6. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Bicn tập cuộc thi: sẽ có quyết định sau

7. Cơ cấu giải thuỏng gồm:

- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng

- 02 giải Giải Nhì, mỗi giải 2.000.000 đồng

- 03 giải Giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng

- 10 giải Giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng

Đôi với những trường họp có từ 03 bài viết trở lên dự thi đạt giải trong năm hoặc có bài dự thi vê gương điển hình tiên tiến Người tốt, việc tất” có tính phát hiện mới, trong đó có gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh, khen thưởng cẩp thành phố trở lên được xét khen thưởng riêng.

8. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, tố chức và cá nhân có hành vi báo cáo không trung thực, thiếu trách nhiệm trong việc thấm định, xét chọn; các cá nhân có hành vi gian lận, sao chép, cung cấp thông tin hoặc có tác phẩm dự thi, bài viết vi phạm các quy định của thế lệ này thì tùy theo mức độ sẽ bị thu hồi giải thưởng, hình thức khen thường hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

BBT

Lượt xem:  1,829 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường