Thông báo bán tài sản thanh lý Nhà điều hành trung tâm làng nghề tranh tre dừa nước Cẩm Thanh
uct
du lịch, tour du lich
Thông báo bán tài sản thanh lý Nhà điều hành trung tâm làng nghề tranh tre dừa nước Cẩm Thanh (24/04/2017)
Hội đồng bán đấu giá tài sản thanh lý có kế hoạch bán trọn gói tài sản thanh lý Nhà điều hành trung tâm làng nghề tranh tre dừa nước Cẩm Thanh, Xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An,với các nội dung sau:
1. Tài  sàn thanh lý gồm: Toàn bộ vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình Nhà điều hành trung tâm làng nghề tranh tre  dừa nước  Cẩm Thanh  (bao  gồm  công tác tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng)
2.  Giá  khởi  điêm:  119.968.000  đồng  (Bằng chữ :  Một  trăm mười chín triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng)
3. Địa điểm bán tài sản: 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An
4.  Thời  gian  bán hồ sơ,  đăng  ký  mua  tài  sản,  nộp  tiên  đặt  trước: Từ ngàỵ thông báo đến 16 giờ ngày 25/4/2017.  Tại  phòng Tài  chính - Kế  hoạch Hội  An,  số 03 Nguyễn Huệ, Minh An, tp Hội An.
5. Thời gian tổ chức bán tài sản:  15  giờ 30 phút ngày 26/4/2017. Các  cá nhân, đơn vị có nguyện vọng tham gia mua tài sản có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và được  mua một bộ hồ sơ tài  sản  với  giá  là:  50.000  đông  (Năm mươi ngàn đồng); Tiền đặt trước 10.000.000 đồng  (mười triệu đồng chẵn) tại địa điểm trên.
 
Nhà điều hành trung tâm tranh tre dừa nước Cẩm Thanh,

BBT

Lượt xem:  1,588 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường