Phường Cẩm Châu triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công và chất lượng cán bộ, công chức, người lao động
uct
du lịch, tour du lich
Phường Cẩm Châu triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công và chất lượng cán bộ, công chức, người lao động (25/11/2016)
Thực hiện Kế hoạch số 2984/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND thành phố Hội An về Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong thời gian từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/11/2016, phường Cẩm Châu triển khai thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân tại địa phương đối với dịch vụ công và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Qua triển khai thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân tại địa phương bằng hình thức đánh giá các thông tin trên phiếu khảo sát. Bộ phận Văn phòng UBND phường tổng hợp kết quả khảo sát cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 100

- Tổng số phiếu thu vào: 100, tỷ lệ 100%

Về mức độ tiếp cận dịch vụ và thủ tục hành chính

Các lĩnh vực TTHC được khảo sát.

- Lĩnh vực TP-HT :         37 phiếu

- Lĩnh vực Đất đai :         20 phiếu

- Lĩnh vực LĐ TBXH :    19 phiếu

- Lĩnh vực Xây dựng :     24 phiếu

Những thuận lợi, khó khăn trong tìm hiểu thông tin.

Rất thuận lợi: 90

Thuận lợi: 10

Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ.

Rất tốt: 87

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu: 13

Ý kiến về tính đơn giản, phức tạp của việc điền mẫu đơn, tờ khai.

- Đơn giản, dễ thực hiện: 90

- Bình thường: 10

Ý kiến về quy trình thực hiện TTHC.

- Hợp lý, dễ thực hiện: 92

- Bình thường: 8

Chất lượng giải quyết hồ sơ.

 Số lần hoàn chỉnh hồ sơ:

- Một lần: 99

- Hai lần: 01

 Thời gian giải quyết:

- Sớm hơn ngày hẹn trả kết quả: 47

- Đúng ngày hẹn trả kết quả: 53

 Mức độ đáp ứng yêu cầu tổ chức, công dân của việc giải quyết hồ sơ:

- Đáp ứng đầy đủ: 100

Phải trả thêm các khoản chi phí khác ngoài mức phí quy định.

Không phải trả thêm chi phí nào: 100

* Về sự phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Thái độ của CB,CC bộ phận TN&TKQ:

- Rất lịch sự, thân thiện, dễ gần: 97

- Giao tiếp bình thường: 03

Đánh giá sự tận tình, chu đáo của công chức tại Bộ phận 01 cửa:

- Tận tình, chu đáo: 91

- Bình thường: 09

Đánh giá mức độ thành thạo công việc của công chức tại bộ phận 01 cửa:

- Rất thành thạo, chuyên nghiệp cao: 78

- Thành thạo, xử lý bình thường: 22

Về đánh giá mức độ hài lòng chung

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Rất hài lòng: 82

Hài lòng: 18

Khảo sát một số thông tin cần nâng cao hơn nữa chất lượng trong phục vụ, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân:

Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận TTHC: 46

Cải thiện hệ thống CSVC, trang thiết bị phục vụ người dân tại nơi làm TTHC: 18

Đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC: 43

Tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: 47

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC: 37

Cải thiện thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ của công chức đối với người dân: 18

Nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của công chức: 23

Tiếp nhận, giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị của người dân: 35

duchy

Lượt xem:  778 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường