Tiền lương đóng BHXH không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi xã hội
uct
du lịch, tour du lich