Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016
uct
du lịch, tour du lich
Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016 (28/08/2015)
UBND Thành phố vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016.

Qua đó, UBND Thành phố có cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện chương trình “Xây dựng Hội An, thành phố du lịch không khói thuốc lá” năm 2016, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá.

 

Năm 2016, Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí cho thành phố Hội An để triển khai các hoạt động về phòng, chống tác hại thuốc lá, tập trung vào 03 mục tiêu: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Xây dựng mô hình không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

Võ Hoàng

Lượt xem:  1,555 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường