Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu về Hội nông dân Việt Nam
uct
du lịch, tour du lich
Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu về Hội nông dân Việt Nam (06/08/2015)
Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2015) theo kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hội An phát động cuộc thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành”, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân thành phố hiểu rõ về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2. Nhằm nâng cao nhận thức và niềm tự hào, động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
3. Đây là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân thành phố phát huy trí tuệ, tài năng và công sức nhằm góp phần tích cực xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
4. Cuộc thi được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân và  nhân dân trên địa bàn thành phố, đảm bảo đạt yêu cầu tốt cả về số lượng và chất lượng bài dự thi, tránh tình trạng đối phó, gây tốn kém lãng phí không cần thiết. Bài dự thi phải được chấm chọn đánh giá từ cơ sở để tham gia dự thi cấp thành phố đạt kết quả cao nhất.

II. CHỦ ĐỀ CUỘC THI:
1. Tìm hiểu về những chặng đường lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam.
2. Tìm hiểu về hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam và Hội Nông dân thành phố Hội An trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình tham gia công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.
4. Đóng góp những ý kiến hay về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân thành phố trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân.

III. NỘI DUNG CUỘC THI:

Mỗi người tham gia viết bài dự thi phải trả lời đầy đủ 5 câu hỏi, cụ thể như sau:
1. Ông (Bà) hãy cho biết Hội Nông dân Việt Nam do ai sáng lập và được thành lập ngày, tháng, năm nào? hãy nêu tên gọi và nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Lần đầu tiên Hội tổ chức ngày truyền thống vào năm nào, theo văn bản nào của Trung ương Đảng?
        2. Ông (Bà) hãy cho biết từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã qua mấy kỳ Đại hội, hãy cho biết Đại hội nào được đánh giá là Đại hội “đổi mới” của Hội Nông dân Việt Nam? Theo Ông (Bà) quan điểm “Đổi mới” được thể hiện như thế nào tại Đại hội đó?
3. Ông (Bà) hãy cho biết vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?
4.  Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hội An lần thứ X, nhiệm kỳ (2012 – 2017) đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2012-2017. Ông (Bà) hãy trình bày vắn tắt những nội dung đó. 
5. Ông (Bà) hãy viết một bài khoảng 1.500 từ về một kỷ niệm sâu sắc của mình trong quá trình tham gia công tác, sinh hoạt Hội Nông dân hoặc đóng góp những ý tưởng hay về xây dựng Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay?  

IV. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành”
2. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong toàn thành phố Hội An.
3. Hình thức dự thi:
a. Mỗi người tham gia gửi 01 bài viết tay hoặc đánh máy vi tính, đóng lại thành tập; không nhận bài photocopy có nội dung giống nhau.
b. Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, nơi công tác, sinh sống hoặc học tập. 
c. Trang bìa: Bài dự thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành”.         
d. Mỗi cơ sở Hội phát động toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân địa phương tham gia viết bài dự thi; chấm chọn 20 bài có số điểm cao nhất gửi về Hội Nông dân thành phố (kèm theo báo cáo kết quả đợt phát động và số bài dự thi còn lại) để Ban giám khảo Hội Nông dân Thành phố đánh giá chất lượng, tính số người tham gia dự thi của từng đơn vị để trao giải tập thể.
4. Thời gian cuộc thi:
- Cuộc thi được phát động từ ngày 15/7/2015 đến ngày 30/9/2015; Thường trực Hội Nông dân thành phố nhận bài dự thi của xã, phường gửi về hạn chót vào ngày 30/9/2015.
5. Tài liệu nghiên cứu phục vụ bài dự thi:
- Bản tin Nông dân - Nông thôn Quảng Nam
- Website Hội Nông dân Quảng Nam (hoinongdanqnam.org.vn)
- Tập lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân VN tỉnh Quảng Nam (1930 - 2005).
- Tập lịch sử phong trào Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam thành phố Hội An  (1930-2010).
- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
-  Báo Nông thôn ngày nay; Tạp chí nông thôn mới; Website của Hội Nông dân Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hội An lần thứ
X, nhiệm kỳ (2012-2017).
6. Giải thưởng: 
* Giải tập thể:
01 giải nhất:              1.000.000 đồng
01 giải nhì:                   800.000 đồng
01 giải ba:                    500.000 đồng
* Giải cá nhân:
01 giải nhất:              700.000 đồng
01 giải nhì:                500.000 đồng
01 giải ba:                 400.000 đồng
02 giải khuyến khích mỗi giải: 300.000 đồng
* Giải chuyên đề:
01 giải thưởng cho bài dự thi có ý tưởng hay nhất: 200.000 đồng
01 giải thưởng cho bài dự thi kể về kỷ niệm hay, sâu sắc: 200.000 đồng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Thành Hội:
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi gồm các đồng chí trong Thường trực Thành Hội và mời đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng VH-TT Thành phố tham gia thành viên.
- Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi chấm chọn, tổng kết và trao thưởng cho các bài dự thi đạt giải vào dịp lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-2015) do Hội Nông dân Thành phố tổ chức.
2. Đối với xã, phường: Đề nghị Thường trực Hội Nông dân 12 xã, phường căn cứ kế hoạch của Thành Hội để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi ở cấp mình; thông báo và phát động rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân ở địa phương để hưởng ứng và tham gia cuộc thi đạt kết quả.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành”, được xác định là một trong những hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội NDVN, có đánh giá thi đua cuối năm 2015. Đề nghị Thường trực Hội Nông dân 12 xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, thường xuyên báo cáo về Thường trực Thành Hội để theo dõi, chỉ đạo.


                                                                               

Hội nông dân Thành phố Hội An

Lượt xem:  3,084 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường