Đội quản lý và khai thác yến
uct
du lịch, tour du lich
Đội quản lý và khai thác yến (17/04/2015)
Website: yensaohoian.net.vn

Tên đơn vị: Đội quản lý và khai thác yến

Đội trưởng: Lê Bình

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thái Học, Hội An.

MST: 4000102111

Tài khoản kho bạc Hội An: 3751.0.1110753
 
Chức năng, nhiệm vụ:
 
-   Đội quản lý và khai thác yến là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng nghiên cứu, phát triển, bảo vệ và khai thác yến; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã Hội An và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã; được mở tài khoản tại kho bạc và có con dấu riêng với tên gọi: Đội quản lý và khai thác yến để giao dịch.
-   Đội trưởng Đội quản lý và khai thác yến có trách nhiệm xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể, quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị trình UBND thị xã phê duyệt./-  

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  2,294 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường