Công an Thành phố Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Công an Thành phố Hội An (16/01/2015)
Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu- TP. Hội An
Số điện thoại trực ban: 0510.3911849

Chức năng, nhiệm vụ:
Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội
Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữa gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội

Lãnh đạo đơn vị:
1. Ông Đinh Xuân Nghĩ: Trưởng Công an thành phố:
Số điện thoại bàn: 05103.861.037. Di động
3. Ông Lâm Bảy: Phó Trưởng Công an thành phố
Số điện thoại bàn: 05103.911979. Di động 09182131363
4. Ông Trần Dũng : Phó Trưởng Công an thành phố
Số điện thoại bàn: 05103.861036. Di động 0932565939
5. Ông Nguyễn Bá Hiên: Phó Trưởng Công an thành phố
Số điện thoại bàn: 05103.864366. Di động 0905123662

Lượt xem:  2,245 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường